5G: de stand van zaken anno 2022

In 2020 schreven wij een artikel over straling en het 5G netwerk dat er toen aan zat te komen. We legden uit wat straling (van draadloze communicatie) is, wat de risico’s zijn, wat er door onafhankelijke onderzoekers over gepubliceerd is (onafhankelijk in de zin van niet werkend voor of gesubsidieerd door de techindustrie of overheid) en last but not least welke mineralen van belang zijn om je tegen de schadelijke effecten te beschermen. Dit artikel is één van onze best gelezen blogs gebleken.

Omdat het onderwerp óns ook aan het hart gaat en er inmiddels twee jaar verstreken is, vonden we het hoog tijd om een update te geven. Het 5G netwerk is wereldwijd bezig aan een flinke opmars, het wordt sinds eind 2019 overal in stappen uitgerold. Ieders aandacht is de afgelopen paar jaar opgeslokt door de coronacrisis. Die lijkt voor nu naar de achtergrond verdwenen te zijn. Hoewel nieuwe zorgelijke ontwikkelingen zich in de wereld voordoen, deels zichtbaar en deels aan het oog van het grote publiek onttrokken, hebben wij de tijd genomen om opnieuw in dit onderwerp te duiken. Helaas, van wat we tegenkwamen werden we niet heel blij.

 Het 5G netwerk is de opvolger van 4G, maar is niet te vergelijken met de transities van 1G naar 2G, van 2G naar 3G en van 3G naar 4G. De overgang van 4G naar 5G is een kwantumsprong. Omdat er zoveel nieuwe frequenties gebruikt gaan worden (zie het blauwe kader voor uitleg) en de steeds hogere frequenties een kortere golf en dus een minder groot bereik hebben, vindt de uitrol van 5G plaats in stappen. Bestaande zendmasten zullen hogere frequenties uitzenden, er komen nieuwe zendmasten bij, 60.000 satellieten verlichten straks de ionosfeer en tenslotte worden er miljoenen kleine zendmasten geplaatst op bijvoorbeeld lantaarnpalen. In Nederland zijn de eerste 5G frequenties in gebruik genomen in 2020. Een deel hiervan zijn geveild in juli van dat jaar en voor een deel was geen vergunning nodig. Hoewel de uitrol niet zo snel gaat als men geanticipeerd had, streeft men ernaar dat in 2025 éénderde van de wereldbevolking volledige 5G dekking heeft. De voordelen van 5G worden breed uitgemeten: sneller internet en een grote capaciteit waardoor het internet of things mogelijk wordt: alles kan dan met alles draadloos communiceren met de smart city als fata morgana.

De nadelen worden weggezet als complottheorieën, wetenschappers en artsen die met tegengeluiden komen worden genegeerd, gecensureerd of in diskrediet gebracht. In de afgelopen twee jaar zijn er echter landen, staten, provincies, steden en dorpen geweest die gestopt zijn met de uitrol van 5G of uitstel hebben aangevraagd tot er voldoende bewijs is dat de technologie veilig is voor mens en milieu. We noemen Brussel, Bermuda, Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Hawaï, Italië, Kroatië, Nigeria, Papoea Nieuw Guinea, Slovenië, de VS en Zwitserland. Er zijn wereldwijd ook oproepen van artsen en wetenschappers gedaan aan overheden om hen te waarschuwen en er worden rechtszaken aangespannen, bijvoorbeeld in België, Nederland, Chili, Duitsland, Engeland, Griekenland en de VS. Voor meer informatie, klik hier.
Er is ook een internationaal 5G appeal, die door meer dan 400 wetenschappers en artsen onderschreven is, zie 5G Appeal – 5G Appeal Scientist 5G appeal call for 5G roll out moratorium.
Zijn dit dan echt allemaal wappies, of zijn dit mensen die durven te kijken naar alle gegevens die voorhanden zijn en niet zomaar meegaan met het mainstream paradigma?

Gevolgen voor mens en milieu

Over de nadelige gezondheidseffecten voor mensen deelden we al uitvoerig in het vorige artikel. Daarnaast is er groeiend bewijs voor schade bij dieren, planten en bomen (hoewel sommige frequenties juist positieve effecten hebben bij bepaalde flora en fauna, zo blijkt uit onderzoek (1)). Dat zou al genoeg moeten zijn om heel voorzichtig met deze technologie om te gaan tot we meer weten. Heel vreemd in een tijd waarin het groene bewustzijn flink aan het groeien is bij mensen en dit vanuit de overheid enorm gestimuleerd wordt. We moeten allemaal de uitstoot van CO2 verminderen en het duurt niet lang meer tot we met een CO2 taks opgescheept worden. Een logische vraag is dus hoe het zit met de milieu-implicaties van de uitrol van het 5G netwerk.

Het 5G netwerk zal nog intensiever datagebruik mogelijk maken. In 2016 waren alle datacenters bij elkaar al verantwoordelijk voor 2% van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Dat is meer dan de luchtvaart! En de verwachting is dat de uitstoot in 2030 10% is (2). Dus terwijl wij straks met een vliegtaks te maken krijgen, kan de techindustrie ongedwongen haar gang gaan. Hier profiteren bedrijven en overheden van en voor ons burgers betekent het vooral gemak. Maar de vraag naar 5G komt in eerste instantie niet bij ons vandaan, de behoefte wordt gecreëerd, waarbij de voordelen heel groot en aantrekkelijk worden voorgesteld. Je wordt er praktisch mee doodgegooid, totdat je het zo eigen hebt gemaakt dat je het als een authentieke behoefte ervaart. Maar zou je deze behoefte ook hebben als je het hele verhaal kent met ook de nadelige effecten?

Grootschalige bomenkap

Eind 2023 zullen er nieuwe, hogere frequenties voor het 5G netwerk geveild gaan worden. Deze hogere frequenties hebben korte golflengtes die dus een korter bereik hebben. Om het bereik van deze 5G golven te optimaliseren, zijn tienduizenden extra zendstations nodig. Omdat bomen een goed bereik in de weg staan (en bomen ook beschadigen als er een zendmast op ze gericht staat, blijkt uit meerdere onderzoeken), zullen er massaal bomen gekapt gaan worden. Nu al is er een flinke bomenkap gaande, zowel in de bebouwde kom als langs snelwegen. Het actiecomité 5G is niet oké stelt dat overheidsinstanties met geen woord reppen over 5G als aanleiding voor bomenkap, maar dat studies bewijzen dat hier druk over is nagedacht en dat bomen een probleem zijn voor 5G.

“Het plaatsen van tientallen miljoenen 5G-antennes zonder een enkele biologische veiligheidstest moet wel het domste idee zijn dat iemand ooit in de geschiedenis van de wereld heeft gehad.”

Prof. dr. Martin Pall

Een relatie tussen 5G en corona?

Vanaf het begin van de coronacrisis werd er een link gelegd tussen de uitbraak van de pandemie en de uitrol van het 5G netwerk. We weten, het is een absoluut taboe-onderwerp. Wie hier over spreekt en schrijft wordt weggezet als een ultiem complotgekkie. Het risico voor lief nemend dat we worden gezien als viruswappies, besteden we hier toch aandacht aan. Laten we er gewoon van gedachten over wisselen, zonder elkaar te verketteren. Bijvoorbeeld door te kijken naar onderzoek.

Waar baseren ‘viruswappies’ zich op?

In juli 2020 werd er een internationale studie gepubliceerd, die de mogelijkheid had onderzocht dat 5G millimetergolven DNA-structuren kunnen veroorzaken die op corona DNA-sequenties lijken. De studie concludeerde dat 5G golven in staat zijn om virusachtige structuren zoals Coronavirussen te helpen construeren. Deze publicatie werd binnen een maand teruggetrokken. Opmerkelijk, vinden wij. Hieronder kun je de publicatie downloaden.

Deze bevinding bevestigt eerdere onderzoeken die een relatie tussen straling en virussen aantoonden. Het Instituut voor Experimentele Geneeskunde in Rome ontdekte in 1997 dat blootstelling aan een 50 Hz elektromagnetisch veld activering van het Epstein-Barr-virus-genoom in latent geïnfecteerde menselijke cellen veroorzaakt (3).
Al veel eerder, in de jaren 20 van de vorige eeuw, ontdekte dr. Raymond Rife dat bacteriën en virussen door straling kunnen worden beïnvloed. Ieder virus heeft z’n eigen frequentie volgens Rife en hij ontwikkelde een technologie waarmee hij virussen (en bacteriën) met een lichtfrequentie bombardeerde die overeenkwam met die van het virus. Er zijn inmiddels meerdere technologieën ontwikkeld die op vergelijkbare wijze klachten en ziekten kunnen behandelen.

Een frequentie geeft aan hoe vaak een elektromagnetisch veld oftewel de straling van draadloze communicatie per seconde van richting en sterkte wisselt. Hoe hoger de frequentie, hoe korter de golf en hoe minder ver het bereik. En des te meer zendmasten er nodig zijn om een goede dekking te garanderen. Frequenties worden uitgedrukt in Herz. Voor 5G wordt een veelvoud aan frequentiebanden gebruikt (een range van frequenties). Lage frequenties zorgen voor landelijke dekking en hogere frequenties vergroten de snelheid en de capaciteit van het dataverkeer. De golven van hogere frequenties worden vaak aangeduid met millimetergolven. De hoogste frequenties van het 5G netwerk zullen ongeveer rond de 100 GHz liggen (6). Er wordt inmiddels ook al over het 6G netwerk gesproken, dat als het ‘internet der mensen’ wordt bestempeld.

Opvallende studie

In 2021 werd er opnieuw een opvallende studie gepubliceerd. De wetenschappers waren dit onderzoek gestart vanuit het idee dat bij het uitbreken van ziekten altijd een driehoek van factoren betrokken is: de ziekteverwekker, de gastheer en de omgeving. In het onderzoek werd een mogelijke relatie onderzocht tussen het uitbreken van de coronacrisis en straling van draadloze communicatie. Ze benoemen in het artikel dat in Wuhan, waar corona voor het eerst uitbrak, kort voor de uitbraak het 5G netwerk geïmplementeerd werd. Ook was er in deze beginfase een aantoonbare statische correlatie tussen gebieden waar corona heftig uitbrak en de uitrol van 5G die daar net was gestart.

In een notendop concludeerden de onderzoekers dat straling van draadloze communicatie een alomtegenwoordige, toxische stressfactor is, waarvan zij voorzichtig stellen dat deze bijgedragen kan hebben aan de ernst van het ziektebeeld. Daarnaast gaven zij ook als advies dat iedereen, met name mensen die een corona-infectie hebben (en mensen met long covid, red.), hun blootstelling aan straling zo veel als mogelijk verminderen, tot er meer onderzoek gedaan is naar de systemische gezondheidseffecten van chronische blootstelling aan straling (4). Waarbij wij hier graag nog vermelden dat er al duizenden publicaties schadelijke effecten laten zien, kijk bijvoorbeeld eens hier.

En tenslotte de 60 GHz frequentie

De 60 GHz frequentie springt er vanaf het begin van de uitrol van 5G uit. Althans, wij kwamen 60 GHz steeds tegen in verschillende contexten. Allereerst is de 60 GHz frequentie eigenlijk een range van frequenties tussen 57 en 71 GHz. Deze GHz band mag sinds januari 2020 vrij gebruikt worden in Europa. Er is m.a.w. geen vergunning nodig om deze frequentie te gebruiken; er hoeft dus niet gemeld te worden dat er gebruik van gemaakt wordt, waar en wanneer.
Het voordeel van deze frequentie is dat het dekking kan geven op plekken waar (nog) geen glasvezelnetwerk aanwezig is. Het geeft een straal met een bereik van slechts een kilometer, als er niets in de weg staat tenminste, zoals bomen. Deze zogenoemde straalverbinding wordt ook hoog in antennemasten of bovenop gebouwen gerealiseerd. So far so good.

Nadelen van 60 Ghz

Het grote nadeel van 60 GHz is dat het zuurstofatomen absorbeert in de lucht. De elektronen van de 5G energie veranderen de zuurstofmoleculen en het zijn precies deze moleculen die zich in ons bloed binden aan de hemoglobine, dat het menselijk lichaam van zuurstof voorziet. We hebben in feite geen idee hoeveel er van deze frequentie in de atmosfeer aanwezig is, dus we weten ook niet hoeveel zuurstof er geabsorbeerd wordt. Bij een tekort aan zuurstof in het lichaam ontstaan er klachten als benauwdheid, zuurstofgebrek in de hersenen, dat problemen met het zicht, gehoor, de tastzin, temperatuur en smaak en geur kan geven. Het veroorzaakt ook het zogeheten rouleaux-effect. Dit verschijnsel is het samenklonteren van rode bloedlichamen, hetgeen verstopping van bloedvaten geeft in de longen, hersenen en andere delen van het lichaam waar zich kleine haarvaten bevinden.

Het geeft verzuring van het lichaam, zorgt er voor dat afvalstoffen niet goed kunnen worden afgevoerd, waardoor er vocht in de longen kan komen en tenslotte zorgt het voor een verminderde werking van het immuunsysteem. Hoewel het rouleaux-effect bekend is binnen de westerse geneeskunde, wordt straling niet als één van de oorzaken erkend. Binnen de complementaire geneeskunde echter wel degelijk (5).

Benauwdheid, gevaarlijke bloedklonters (de helft van alle coronapatiënten op de intensive care had hier mee te maken), neurologische problemen, vocht in de longen, een verminderde werking van het immuunsysteem; wij vinden het niet verwonderlijk dat er een verband wordt gezien tussen de coronapandemie en de wereldwijde uitrol van 5G in dezelfde periode.

Genoeg reden voor uitstel?

Ja, vinden wij. En met ons, zoals je hierboven hebt kunnen lezen, vele wetenschappers, artsen, landen en (lokale) overheden wereldwijd. Nee, vindt de overheid en de industrie. Wat kunnen we hier aan doen? Alle tot nu toe ondernomen actie lijkt nog niet veel verschil te maken. Het enige dat wij kunnen doen is onszelf en onze kinderen beschermen. Hier hebben we een aantal vuistregels voor opgesteld, die eenvoudig toepasbaar zijn en die je hier kunt lezen. En we kunnen helpen dit thema meer onder de aandacht te brengen. Door er bijvoorbeeld over te praten met mensen om ons heen. Of dit artikel te delen 😉.

Als je donateur bent van een milieuorganisatie, vraag eens of ze het op de kaart willen zetten. Ook dit heeft tot nu toe geen effect gesorteerd, dat geven we eerlijk toe (milieuorganisaties zoals Milieudefensie zijn dan ook in grote mate afhankelijk van de overheid in de vorm van subsidies), maar als het bewustzijn hierover groeit, dan kan het niet anders dan dat het effect gaat sorteren. Bewustzijn lijkt de sleutel te zijn; bewustzijn over wat straling voor impact heeft op mens en milieu, dit bewustzijn verspreiden en bewust onszelf beschermen.