Candida auris

Door Kay
Candida auris[17887]

Het bittere resultaat van decennialange verkrachting van de landbouw; gaan we hieraan ten onder of worden we nu eindelijk wakker?

Vorige week is ons iets ter ore gekomen waar wij behoorlijk van onder de indruk zijn.
We zijn direct op onderzoek uitgegaan, hebben bronnen gecheckt, nieuwsitems bekeken en een uitgebreide documentaire van Mike Adams gezien.

De schimmel Candida auris werd ontdekt in Japan, in iemands oor (het Latijnse woord voor oor is ‘auris’).
Op de website van het CDC (het Amerikaanse RIVM) kun je er van alles over lezen en ook een kort filmpje bekijken uit 2017 waarin de CDC arts Tom Chiller uitleg geeft. Ruchtbaarheid is er echter nooit aan gegeven. Tot een maand geleden de New York Times er een uitgebreid artikel over publiceerde en sindsdien wordt het mondjesmaat opgepikt door de Amerikaanse en de Britse media.

 

pesticide

Het ontstaan van de ‘superbug’ Candida auris
Het bodemleven van landbouwgrond kun je vergelijken met onze darmflora. Er leven in de bodem, naast ongewervelden zoals de regenworm, micro-organismen die elkaar in balans houden, verschillende soorten bacteriën en schimmels of gisten. Deze hebben allen een belangrijke functie. Door het intensieve gebruik van allerlei verschillende bestrijdingsmiddelen zijn veel gunstige bacteriën en schimmels verdwenen, waardoor de minder gunstige soorten zich konden vermeerderen, omdat er geen competitie meer was. Als gevolg hiervan werd door de tijd heen steeds méér van deze bestrijdingsmiddelen ingezet om bijv. schimmelplagen tegen te gaan. Door het continue gebruik van fungiciden (bestrijdingsmiddelen die schimmels doden), werden de aanwezige schimmels steeds resistenter en ontwikkelde zich langzaam maar zeker de ‘superbug’ die Candida auris wordt genoemd.
Net zoals het overmatige gebruik van antibiotica (zowel als medicatie voor mensen, als ook voor dieren en zelfs voor plantenziekten worden antibiotica ingezet) geleid heeft tot multi drug resistente bacteriën, zoals de MRSA, is er nu dus door overmatig gebruik van fungiciden deze Candida auris ontstaan.

En kenmerkend voor schimmels: ‘it spreads like a fungus’.

Wij twijfelen niet aan de heersende hypothese hoe deze superagressieve, multi drug resistente candidasoort ontstaan is. De natuur heeft een ‘superbug’ voortgebracht als reactie op het jarenlange sprayen van fungiciden (antischimmel bestrijdingsmiddelen) op landbouwgewassen.
Een paar cijfers: naar verwachting wordt er in 2023 wereldwijd 21 miljard dollar uitgegeven aan fungiciden. Een lucratieve business dus!

Uit onderzoek blijkt dat bij het merendeel van de geteste mensen sprake was van een resistentie voor een antischimmel middel met de werkzame stof Azol. Bekende azolmiddelen die in de geneeskunde toegepast worden bij mensen en dieren met een schimmelinfectie zijn ketonconazol, itraconazol en het gangbare miconazol. Vooral dit laatste middel wordt veel ingezet bij huidschimmels en bij candida infecties en is als crème zonder recept verkrijgbaar in Nederland.

Bekend is dat bij veelvuldig gebruik van deze middelen er resistentie op kan treden, echter bij de onderzochte mensen was er sprake van resistentie, terwijl zij deze middelen nooit hadden gebruikt.
Maar guess what: azolmiddelen worden ook in de gangbare landbouw ingezet als fungicide; één derde van alle fungiciden wereldwijd zijn op basis van azol. Deze bestrijdingsmiddelen blijven niet alleen achter op de gewassen zelf, maar komen ook in ons leefmilieu terecht, zoals ons drinkwater en in rivieren en oceanen.

 

Als gevolg van azolresistentie worden nu ook andere schimmelinfecties gevaarlijker
Onderzoekers uit Nederland ontdekten dat 64% van de door hun onderzochte patiënten met een aangetoonde resistentie voor azolmiddelen, nooit eerder deze medicatie gebruikte. De patiënten leden aan de schimmelinfectie Aspergillose, die ernstige longklachten veroorzaakt. Als gevolg van deze azolresistentie overleed 88% van de patiënten.

 

Enkele feiten over Candida auris
Meer dan 90 procent van de C. auris infecties is resistent gebleken tegen 1 of 2 medicijnen en 30 procent is resistent voor meer dan 2 medicijnen, aldus het CDC. Bijna 50% van de mensen die ziek werden, overleed binnen 90 dagen. De C. auris treft nu nog mensen met een langdurig verzwakt immuunsysteem, ouderen, baby’s, diabetici en mensen met auto-immuunaandoeningen en met medicatie die het  immuunsysteem onderdrukken. Maar veel meer mensen zijn dragers. In 7 staten van de V.S. werden al meer dan 1000 mensen geteld die de C. auris bij zich droegen. Niet alleen in ziekenhuizen is de Candida overal aanwezig, maar ook in verpleeghuizen en kinderdagverblijven heeft men de schimmel aangetroffen. De C. auris heeft zich inmiddels over alle continenten verspreid. Bijkomstig puntje is dat de Candida auris met de huidige desinfectiemiddelen in ziekenhuizen niet weg te krijgen is.

Candida auris

  • Enkele uitbraken werden gerapporteerd in Oostenrijk, België, Iran, Maleisië, Nederland, Noorwegen, Zwitserland, Taiwan en de Verenigde Emiraten
  • Meerdere uitbraken werden gerapporteerd in Australie, Canada, China, Colombia, Frankrijk, Duitsland, India, Israel, Japan, Kenya, Koeweit, Oman, Pakistan, Panama, Rusland, Saoudi Arabie, Singapore, Zuid Afrika, Zuid Korea, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Venezuela. In sommige landen is de C. auris al in meerdere ziekenhuizen ontdekt, bv. in de VS en in Spanje.

 

Ernstige dreiging

Deze gegevens maken duidelijk dat de schimmel een serieuze dreiging vormt, van een substantieel grotere omvang dan het Ebolavirus enkele jaren geleden, terwijl daar de kranten bol van stonden en wereldwijd alarm werd geslagen. Ook berichten de media dagelijks over een mondiale mazelenuitbraak, wordt de noodsituatie uitgeroepen als er een lichte stijging is in het aantal gevallen van de zeldzame meningokokkeninfectie in de puberteit, waardoor er wederom een nieuw vaccin is geïntroduceerd.

Maar over de Candida auris hoor je niet of nauwelijks.
Als er echter een vaccin of een medicijn voor zou zijn, dan zou dat wellicht anders zijn.

Wetenschappers voorspellen dat als er geen effectieve nieuwe antibacteriële en antischimmelmedicijnen worden ontwikkeld, niet alleen dat deel van de wereldbevolking met een verzwakt immuunsysteem zal bezwijken, maar ook gezonde populaties getroffen gaan worden.
Een studie, die gesubsidieerd werd door de Britse regering, wijst uit dat als er geen maatregelen worden getroffen om resistentie voor bovenstaande medicatie tegen te gaan, er in 2050 zo’n 10 miljoen mensen zouden kunnen overlijden aan bacteriële en schimmelinfecties. Ter vergelijking; men verwacht dat er in 2050 wereldwijd 8 miljoen mensen aan kanker overlijden.

 

Dan nu de prangende vraag:
Zou nano zilver een oplossing kunnen zijn?

Eerlijk gezegd, dat weten we niet. Voor zover we hebben kunnen nagaan, is dat nog niet getest. Wel vonden we een studie die ontdekte dat nano zilverdeeltjes de mechanismen in een schimmel aantastten, die verantwoordelijk zijn voor resistentie. Dus wie weet?

Het zou zo mooi zijn als er in Nederland wetenschappelijke interesse ontstond om het nano zilver te testen op schimmels als de C. auris en de Aspergillus. Eerst in een laboratorium (in vitro) en daarna bij patiënten (in vivo).
Misschien is het ons boeren Hollandse verstand, maar als niets anders meer werkt, wat heb je dan te verliezen?

 

Bronnen:

https://www.nytimes.com/2019/04/06/health/drug-resistant-candida-auris.html?module=inline

https://www.cdc.gov/fungal/candida-auris/index.html

Clinical Implications of Azole Resistance in Aspergillus fumigatus, the Netherlands, 2007–2009 Jan W.M. van der Linden, et al. Emerging Infectious Diseases. www.cdc.gov/eid • Vol. 17, No. 10, October 2011.

Silver nanoparticles induced alterations in multiple cellular targets, which are critical for drug susceptibilities and pathogenicity in fungal pathogen (Candida albicans). Venkatraman Srinivasan, et al. International Journal of Nanomedicine 2018:13 2647–2663.

https://amr-review.org/

https://www.brighteon.com/6026835517001.

Delen