Vaginale microbiota: De garantie voor een goede intieme gezondheid

1. Vaginale microbiota, wat is het? Wat doet het?

De vaginale microbiota, in 1892 voor het eerst beschreven door de Duitse gynaecoloog Albert Döderleïn, komt overeen met alle micro-organismen die in de vagina aanwezig zijn. Het lijkt een fundamenteel onderdeel te zijn van vaginale balans en de bescherming tegen interne en externe infecties.

Terwijl de hormoonbalans het fysieke en mentale welbevinden van vrouwen beïnvloedt, spelen de bacteriën die de vaginale microbiota vormen ook een belangrijke rol in de gezondheid.

De vaginale microbiota bestaat voor 95% uit levende micro- organismen van het type lactobacillus, een flora die bestaat uit minderheidsbacteriesoorten en microscopisch kleine gisten.

Deze flora, en in het bijzonder de lactobacillen, speelt een fundamentele rol in de afweer- mechanismen. Het natuurlijke reservoir van deze lactobacillen is het rectum. Ze migreren via natuurlijke wegen en hechten en vestigen zich vervolgens in het vaginale slijmvlies.

Deze melkzuurbacteriën, die zich in gemeenschappen ontwikkelen en die lokale immuunprocessen stimuleren, vormen op de vaginale wanden een laag die biofilm wordt genoemd. Dit beperkt de hechting van ziektekiemen die verantwoordelijk zijn voor vaginale infecties en aandoeningen.

ONEVENWICHTIGE VAGINALE MICROBIOTA, PAS OP VOOR BESMETTING!

Vaginale dysbiose is een geleidelijke verschuiving van een gebalanceerde microbiota die wordt gedomineerd door lactobacillen, naar een microbiota die wordt gedomineerd door andere micro-organismen.

Zwangerschap, antibioticabehandelingen, antischimmelbehandelingen, orale anticonceptiemiddelen, immunosuppressieve gebieden, leeftijd, tabak, seksuele praktijken, intieme hygiëne… veel factoren die verband houden met de omgeving of levensstijl kunnen leiden tot een verstoring van de vaginale microbiota.

Dit laatste leidt tot een kwantitatieve of kwalitatieve afname van lactobacillen. Een onevenwichtige vaginale microbiota vormt echter een kwetsbare bodem en wordt gemakkelijker besmet door pathogene micro-organismen (bacteriën of schimmels). De gevolgen van deze disbalans kunnen urogenitale infecties zijn.

Vaginale infecties zijn de meest voorkomende reden voor een medisch consult bij volwassen vrouwen. Deze infecties omvatten voornamelijk bacteriële vaginose, seksueel overdraagbare aandoeningen, schimmelinfecties (vulvovaginale candidiasis) en vaginitis.

2. De vaginale microbiota van de puberteit tot de menopauze

De vaginale flora staat onder de hormonale invloed van oestrogeen. Tijdens de kinderjaren, bestaat de vaginale flora van het kleine meisje uitbacteriën van huid- en fecale aard (colibacillen, stafylokokken…).In de puberteit neemt de oestrogeenimpregnatietoe. De vagina wordt geleidelijk aan gevormd met een flora van een volwassen vrouw (lactobacillen…).In de menopauze vermindert het tekort aan oestrogeen het aantal lactobacillen en neemt het aantal huid- en fecale bacteriën toe. Samen met de verhoging van de vaginale pH bevordert dit de groei van andere pathogene organismen, wat één van de belangrijkste redenen is voor urogenitale infecties bij postmenopauzale vrouwen.

Dit artikel is onderdeel van het NanoMineralen boekje ‘Gezond dankzij mijn microbiota – De kracht van microbiota!’.