Is dat dan geen nieuws? Over bijwerkingen van coronavaccinaties en veilige alternatieven

De laatste week van september was het ‘De week van de vaccinatieschade’, een initiatief van De Andere Krant en Properganda.nl. Alleen alternatieve media besteedden er aandacht aan. Ik vind dat heel gek en vraag me af hoe dat kan. De coronavaccins worden nog steeds gepromoot als veilig en effectief en volgens hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond voor ouderen en mensen met een slechte gezondheid nog steeds het verschil tussen ziekenhuisopname of niet (1). De vernieuwde vaccins zouden beter beschermen tegen de Omikron variant, meldt hetzelfde NOS nieuwsbericht. Ze vermelden er alleen niet bij dat meerdere studies, inclusief onderzoek uitgevoerd door Moderna zelf, erop wijzen dat vanaf vijf maanden na een prik, gevaccineerde mensen juist méér risico lopen om ziek te worden t.o.v. niet gevaccineerden (2). Is dat dan géén nieuws?

Over bijwerkingen hoor je nauwelijks iemand in de krant en op tv

De experts die aan het woord worden gelaten reppen er met geen woord over. Als er al naar gevraagd wordt, is het antwoord dat bijwerkingen heel zeldzaam zijn en nog steeds niet opwegen tegen de mogelijke gevolgen van een corona-infectie. Ik las echter op www.vaccinatieschade.com dat bij het Nederlandse centrum waar bijwerkingen gemeld kunnen worden, het Lareb, inmiddels 229.000 meldingen gedaan zijn van mogelijke bijwerkingen. Is dat dan geen nieuws?

In de VS is het CDC (het Amerikaanse RIVM) door de Rechterlijke macht gedwongen om cijfers vrij te geven waaruit blijkt dat één op de 13 Amerikanen, na het halen van een coronaprik, een arts bezocht voor ontstane klachten. Uit deze informatie blijkt ook dat één op de vier gevaccineerde Amerikanen na een prik zo ziek werd dat ze niet meer normaal konden functioneren (3). Is dat dan werkelijk geen nieuws?

Tijdens mijn gesprek met natuurgeneeskundig therapeut Tessa van der Steen voor de NanoMineralen podcast, vertelt ze dat cliënten in haar praktijk ineens last kregen van hart- en vaatklachten, neurologische problemen, ontstekingen, voedselovergevoeligheden en menstruatiestoornissen en dat meerdere van hen opgenomen moesten worden na het halen van een prik. Ook bespraken we dat artsen en andere behandelaars misschien wel voelen of vermoeden dat gezondheidsproblemen na een vaccinatie verband houden met de prik, maar dit niet uit durven te spreken. Want maak het maar eens hard in een wereld waarin afwijken van de mantra dat vaccinaties veilig en effectief zijn, je al snel de titel wappie oplevert en/of een bezoekje van de inspectie. Hoor je daarom nauwelijks geluiden in de media die het ‘verhaal’ dat ons opgespeld wordt, in twijfel trekt? Het is niet alleen not done als je dit doet, het heeft ook consequenties.

Het risico op vaccinatieschade is wel degelijk groter bevonden dan het risico op ernstige Covid

En toch zijn er steeds meer artsen en wetenschappers die ontdekken dat de vaccinaties helemaal niet zo veilig en effectief zijn én die zich uitspreken. Zo ook dr. Aseem Malhotra, een vooraanstaande Britse cardioloog en adviseur van de National Health Service. Hij nam als één van de eerste artsen in het VK de coronaprik en hij spoorde iedereen aan om dit ook te doen, onder andere bij het Britse televisieprogramma ‘Good Morning Britain’. Dr. Malhotra heeft de moed gehad om volledig terug te komen op zijn aanvankelijke overtuiging en publiceerde onlangs een artikel in twee delen: ‘Curing the pandemic of misinformation on Covid-19 mRNA through real-evidence-based medicine’ (4,5). Volgens Malhotra blijkt uit een nieuwe analyse van gegevens afkomstig van gerandomiseerde gecontroleerde studies dat het risico op een ernstige bijwerking groter is dan opname in het ziekenhuis met Covid-19. Daarnaast stelt hij dat de hoeveelheid mensen die gevaccineerd moeten worden om één sterfgeval te voorkomen onevenredig hoog is. Hij roept de autoriteiten en de medische wereld in dit artikel dan ook op om met de vaccinaties te stoppen. En hij krijgt hierin bijval van veel andere gerenommeerde artsen (6). Waarom vind ik deze voortschrijdende inzichten alleen bij een alternatief mediakanaal als Blackbox, waarom is het artikel van Malhotra geen hot topic in het Nederlandse nieuws? Ik begrijp er niets van.

Malhotra komt niet alleen met wetenschappelijke gegevens. Ook wijst hij erop dat in Engeland in 2021 het aantal ambulanceoproepen voor een hartstilstand aanzienlijk gestegen is (14.000 meer dan in 2020) en dat in Israël hetzelfde patroon ontdekt is. In een ander artikel van mijn hand (Worden we al Desperados van Corona? Ik soms even… – Terah-pi), schrijf ik over de enorme toename van jonge topatleten met plotselinge hartklachten, die in veel gevallen tot de dood hebben  geleid. Hoewel de dood van topatleten het nieuws wel haalt, wordt de link met de coronaprikken niet gelegd.

Procedure van vaccinatieslachtoffers tegen de overheid

Ik vond nog een opmerkelijk nieuwsfeit, waarvan ik niet verwacht dat er door de vertrouwde media enige aandacht aan is besteed. Er wordt in ons kikkerland namelijk een collectieve procedure voorbereid namens slachtoffers van de covidvaccinaties tegen de overheid. Advocaat Niels Vanaken zegt in De Andere Krant dat er zijns inziens voldaan is aan alle criteria van een onrechtmatige overheidsdaad in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (7) In het artikel vertelt Vanaken dat niet alleen de slachtoffers, maar ook ambulanceverpleegkundigen en begrafenisondernemers een alarmerend beeld schetsen. Wederom geen nieuws? 

Goed nieuws!

Gelukkig is er ook goed nieuws, al heeft zelfs dit fantastische nieuws de vertrouwde kranten niet gehaald. Een recent gepubliceerd ‘peer reviewed’ onderzoek bij meer dan 88.000 mensen toonde aan dat regelmatig gebruik van het goedkope en onschadelijke geneesmiddel ivermectine tot een daling van Covid-19 sterfgevallen van 92% leidde. De mensen die regelmatig ivermectine gebruikten waren over het algemeen ouder dan de mensen in de andere onderzoeksgroepen en hadden vaker aandoeningen als diabetes type 2. De ziekenhuisopnames daalden zelfs met 100 procent in deze groep (8).

De eerste auteur van het artikel schreef dat deze observationele studie met een dergelijke omvang en niveau van analyse (dus de kwaliteit van het analyseren van de onderzoeksgegevens) ongekend is. De conclusies zijn volgens hem moeilijk te weerleggen (9). Deze studie bevestigt meerdere onderzoeken naar de effectiviteit van dit geneesmiddel (de ontdekkers van de werkzame stof ontvingen hiervoor een Nobelprijs), dat door de overheid en de media schertsend een ‘paardenontwormingsmiddel’ wordt genoemd.

De WAAROM vraag

De grote vraag die de onderstroom van dit artikel is, is de WAAROM vraag. Waarom wordt er zoveel verzwegen? En geloof me als ik zeg dat dit nog maar een fractie is van alles wat in de coronacrisis  (hetzelfde geldt trouwens voor de klimaat- en de energiecrisis) verzwegen en verdraaid is. Of liever, geloof mij niet, maar onderzoek het zelf in plaats van mij of iedereen met een ander verhaal te negeren of als wappie weg te zetten.

Waarom werken mensen hieraan mee? Zoals een familielid eens zei: ‘ik geloof gewoon niet dat iedereen die bij het RIVM of bij de krant werkt in een complot zit en een slecht mens is’. Ik snap haar uitspraak en die deel ik volledig. Ik geloof dat ook niet.

Ik geloof wel dat het voor veel mensen moeilijk is om toe te geven dat ze iets fout gezien of gedaan hebben. Erop terug te komen zoals dr. Malhotra deed. Ik geloof ook dat we collectief ten prooi zijn gevallen aan een massahypnose, zonder dat we ons daar bewust van zijn. De Vlaamse professor Mattias Desmet heeft daar recent een boek over geschreven, ‘De psychologie van het totalitarisme’ geheten. En ik kan me ook voorstellen dat we er niet aan willen dat zulke (psychologische) krachten dermate werkzaam zijn in onszelf. Tenslotte weet ik zeker dat de overheid en haar instanties veelvuldig gebruik maken van beïnvloedingstechnieken, om de denkbeelden en het gedrag van mensen in de gewenste richting te krijgen (10,11). En dat lijkt in grote mate te lukken.

Geen nieuws is slecht nieuws

En dus horen we heel veel niet, lezen we er niet over en praten we er niet over. Het zijn de olifanten in de kamer, zoals het logo van De week van de vaccinatieschade zo treffend uitbeeldt. 

‘Geen nieuws is goed nieuws’ is ons geleerd. Maar als je dit omdraait, kom je dichter bij de waarheid. Geen nieuws is slecht nieuws. Er wordt over zoveel gezwegen. Alleen, als je dan wilt weten hoe het echt zit, zul je zelf op onderzoek uit moeten. Op de vertrouwde media kun je wat mij betreft al lang niet meer blind varen. Het alternatief? De nieuwe oftewel alternatieve media? De Blackboxen, Weltschmerzen, De Andere Kranten van deze tijd? Ook ik haal mijn informatie voor een groot deel bij deze bronnen vandaan, want…waar anders? Ik vind de meeste van deze bronnen betrouwbaar en ben niet zo vatbaar voor de framing vanuit de overheid en ja, de reguliere media. Maar lang niet alle platforms zijn mijn ding. Dus zoek voor jezelf die kanalen die je aanspreken. C’est le ton qui fait le musique…

Parallel universum

Toegegeven, de nieuwe media schetsen zo’n ander beeld van de wereldgebeurtenissen dat het net lijkt of je in een parallel universum bent beland. En zo is het misschien ook wel. Je komt in een realiteit terecht die eerst heel heftig lijkt (en ook is!), je zult echt door de zure appel heen moeten bijten. En tegelijkertijd valt er ook iets van je af. Ik geloof namelijk dat ieder mens een kern heeft die waarheid herkent. En die kern voelt dat er dingen gaande zijn die niet kloppen, overigens al veel langer dan de coronacrisis.

Alleen ons hoofd wil er vaak niet aan. We ervaren weerstand en daar bewegen we van weg. Pas als er een innerlijke bereidheid in ons ontstaat om naar die waarheid toe te bewegen, vallen de kwartjes. Die innerlijke bereidheid is helaas bij veel mensen pas ontstaan nadat zij of naasten met ernstige gezondheidsklachten te maken kregen na de covidprikken. Ik wens het niemand toe.

Wil  je meer weten over onze kijk op corona? Ga naar Corona Archieven – Nano Mineralen.

Bekijk hier de podcast met Tessa over klachten na de coronavaccinaties, verhalen uit de praktijk.

Terah Afke Beek

Terah Afke Beek

Deze blog is geschreven door Terah. Meer over Terah lees je op de over ons pagina.