Mannenkwalen: dit wil je lichaam ermee zeggen

Mannen hebben het niet altijd makkelijk in deze tijd. Vaak zijn ze nog (gedeeltelijk) de kostwinnaar en werken ze in een omgeving waar ze hard moeten zijn, er dus geen ruimte is voor kwetsbaarheid en waar niet over gevoelens gepraat wordt, laat staan dat ze getoond worden. In relaties verwachten de meeste vrouwen inmiddels dat mannen hun gevoel wél tonen en er over praten. Mannen ervaren niet altijd de ruimte om hun verlangens te volgen en er expressie aan te geven. Misschien omdat ze de druk en verantwoordelijkheid voelen om voor hun gezin te zorgen, om maatschappelijk succesvol te zijn en misschien hebben ze het ook niet echt geleerd. Je merkt het waarschijnlijk al, het is geen man die dit artikel schrijft, dus het blijft een beetje gissen.

Wat ik wel zeker weet is dat ons lichaam gaat steigeren als we te lang stress ervaren, te lang onze authentieke verlangens en gevoelens onderdrukken en te lang doorgaan met dingen waarvan we niet gelukkig worden of die niet goed voor ons zijn. De kunst hierbij is om het lichaam te leren verstaan en haar signalen te begrijpen. Mannenaandoeningen spreken dus ook een taal en als we die taal ontcijferen, kunnen we meer doen dan alleen het symptoom onderdrukken, dat doorgaans de oplossing is van de reguliere geneeskunde. En we kunnen nog meer doen dan de orthomoleculaire geneeskunde, die de juiste natuurlijke geneeskrachtige stoffen geeft, tekorten aanvult en zo tot afname van klachten komt. Maar volledige genezing komt pas tot stand als je ook gehoor hebt gegeven aan de diepere roep van je lichaam.

Typische mannenkwalen

Prostaataandoeningen

Ruim 50% van de Nederlandse mannen tussen 40 en 60 jaar heeft een vergrote prostaat. Tussen 60 en 80 jaar is dit ruim 75% en bij mannen ouder dan 80 jaar meer dan 90%. Bijna iedere man krijgt hier dus ooit mee te maken! De prostaat is het orgaan dat het onderste deel van de urinebuis omvat en het bevindt zich onder de blaas en naast de endeldarm. Het woord prostaat betekent in het Latijn ‘degene die voor staat’, dat je losjes kunt vertalen met ‘beschermer’. De prostaat maakt een vloeistof die wordt vrijgegeven als zaad uit de testikels vrijkomt bij een ejaculatie. Deze vloeistof zorgt voor meer beweeglijkheid, een langere levensduur en bescherming van het genetisch materiaal. De term beschermer is dus goed gekozen.

De prostaat staat in het teken van het element vuur. Het zaad wordt in feite buiten het lichaam gemaakt in een omgeving waar het koeler is dan in het lichaam zelf. De prostaat zorgt voor een temperatuur van het zaad die passend is in het lichaam. Volgens Jaap Huibers, schrijver van het boekje ‘Man zijn en blijven’ is het vooral de cholerische man (het vurige type) dat last krijgt van zijn prostaat als hij geremd wordt in zijn vurig zijn. Dit kan op seksueel gebied zijn, maar ook op het gebied van creativiteit. Noem het scheppende impulsen. Als mannen zich hierin te veel en te lang afremmen, ontstaat er als het ware een stuwing in de prostaat, dat op den duur tot klachten zoals een vergrote prostaat of prostaatontsteking kan leiden. Als je als man een prostaataandoening hebt, is het dus heel waardevol om je af te vragen waar je je zelf in afremt. Vaak zijn het impulsen die maatschappelijk of binnen je eigen persoonlijke context, zoals je familiesysteem, niet wenselijk zijn en als onconventioneel worden beschouwd. Deze impulsen laten je echter wel zien wie je in wezen bent en waar jouw levensgeluk te vinden is.

Samengevat kun je stellen dat prostaataandoeningen veroorzaakt kunnen worden door het overmatig aanpassen van de unieke scheppende impulsen, van datgene waar je warm voor loopt, aan de maatschappelijk en sociale conventies, aan datgene wat ‘hoort’ en wat ‘moet’. Uiteraard zijn er ook mineralen, vitaminen en kruiden die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en genezen van de aandoening; het is juist zo mooi om met een holistische bril naar klachten te kijken en op meerdere niveaus aan heling te werken.  

Hart- en vaataandoeningen

Hart- en vaataandoeningen komen bij mannen en vrouwen ongeveer net zoveel voor. Dat was vroeger wel anders, vandaar dat Jaap Huibers het als een typische mannenkwaal beschrijft (in 1979). Blijkbaar hebben vrouwen de laatste decennia een flinke inhaalslag gepleegd. En dat is niet zo verwonderlijk als je de diepere betekenis kent.

Om de diepere betekenis van hart- en vaataandoeningen te begrijpen is het belangrijk om te weten dat je het menselijk lichaam in drie grote gebieden kunt onderverdelen, namelijk het zenuw-zintuigsysteem, oftewel de bovenpool die gecentreerd is in het hoofd, het ritmesysteem, oftewel de middenpool die de longen, het hart, het maagdarmstelsel en de nieren omvat en als laatste het stofwisseling/geslachtsorgaansysteem. Dit is de onderpool en wordt gevormd door de geslachtsorganen, de lever en de milt.

Terugkerend naar de hart- en vaataandoeningen. Als de bovenpool (het zenuw-zintuigsysteem) te sterk overheerst, iets wat in deze tijd absoluut bij veel mensen aan de hand is, en niet zoals vroeger vooral bij mannen, ontstaan er verkrampingen. Het hoofd is uit op zekerheid. We laten ons veelal leiden door logica en geloven uitsluitend datgene wat met wetenschappelijke methodes te bewijzen is. Ons hoofd staat de hele dag aan, de meeste energie gaat in hoofdactiviteit zitten. Het willen verkrijgen en in stand houden van zekerheden heeft een energie van stilstand en dat is precies de tegenovergestelde energie van het ritmische middengebied. Het ritmesysteem gaat juist over beweging en circulatie. Als de middenpool in balans is, volg je de stem van je hart. Als we ons dagelijkse leven vullen met een teveel aan energie uit het ene gebied, komt het andere gebied in opstand. De natuurlijke flow van het middengebied komt in het gedrang en zal uiteindelijk ook tekenen van stilstand en verharding vertonen. Als je gedurende lange tijd in je leven niet meer de dingen doet die je bloed sneller doen stromen, dan loop je het risico om een hart- en vaataandoening te ontwikkelen.

Samengevat kun je stellen dat hart- en vaataandoeningen veroorzaakt kunnen worden door een overactiviteit van het zenuwzintuigsysteem (de bovenpool), waardoor het ritmesysteem (de middenpool) uit balans raakt en stagneert en de roep van het hart verloren gaat.

Dit zijn twee voorbeelden die laten zien dat je iedere klacht vanuit een psychologisch en energetisch perspectief kunt bekijken. Het loont de moeite om op zoek te gaan naar wat je lichaam je wilt vertellen als je een klacht of een aandoening hebt. Er zijn boeken die aanknopingspunten geven, zoals het uitgebreide ‘De sleutel tot Zelf-Bevrijding’ van Christiane Beerlandt. Ook zijn er therapeutische methodes zoals familieopstellingen en regressie- en reïncarnatietherapie, waar je dieperliggende oorzaken kunt ontdekken. Maar je kan al heel simpel beginnen: stel je lichaam gewoon eens de vraag wat de klacht te vertellen heeft. Een vraag stellen leidt altijd tot een antwoord.

Vond je dit interessant? Lees dan ook:
Geen zin in seks? Wat een sufferd! Of niet? – Nano Mineralen

Geschreven door Terah Afke Beek

 

Meer weten over wat mannen gezond houdt? Bekijk of beluister onze podcast Podcasts – Nano Mineralen.