Nano IJzer

 Nano ijzer bestaat uit het zuiverste water met daarin opgelost ultrakleine deeltjes elementair ijzer (puur ijzer, dat niet gebonden is een aan andere stof). Nano ijzer kan al direct vanuit de mond opgenomen worden in de bloedbaan en werkt daardoor sneller dan iedere andere vorm van ijzer. Nano ijzer is effectief in lage doseringen en heeft geen vervelende bijwerkingen zoals andere ijzersupplementen. Nano ijzer is vrij van hulpstoffen en is dus 100% zuiver.  

Ontdek waar je Nano IJZER kan kopen

Nano IJzer:

 • Bloedarmoede.
 • Duizeligheid, verminderd concentratievermogen.
 • Bleke huid.
 • Koude handen en voeten.
 • Kortademigheid, hoogteziekte.
 • Bloedverlies door menstruatie, bevalling, operatie of verwondingen.
 • Groeispurt bij kinderen.
 • Intensieve sportbeoefening.
 • Bij veelvuldig drinken van zwarte thee, groene thee, rooibosthee en koffie.
 • Tekorten als gevolg van een vegetarisch of veganistisch dieet.

Indicaties voor gebruik

Algehele malaise

Bleekheid

Concentratieproblemen

Depressie

Duizeligheid

Eetstoornissen

Gebarsten lippen en mondhoeken (vitamine B2-tekort)

Haaruitval

Hartkloppingen

Hoge bloeddruk

Hoge koffie- en thee-inname

Hoofdpijn

Koude handen en voeten

Zuurstoftekort

Kortademigheid

Langdurig overgeven

Ontstekingen

Oorsuizen

Operaties

Pijn op de borst (bij vernauwde kransslagaders)

Rusteloze benen

Spierzwakte

Uitputting

Vermoeidheid, fysiek en mentaal

Bij plantaardige eetpatronen

Verminderde sportprestaties

Zwangerschap en lactatie

Zware menstruaties

Meer over ijzer 

IJzer is van groot belang voor opname en vervoer van zuurstof naar organen en weefsels en afvoer en afgifte van koolstofdioxide. IJzer is ook een bouwsteen van een aantal enzymen zoals catalase en cytochroom. Deze enzymen hebben een functie in de regulatie van de stofwisseling. Cellen hebben ijzer nodig voor de aanmaak van DNA en op deze manier ondersteunt ijzer een normale groei en ontwikkeling. IJzer is verder onontbeerlijk voor de aanmaak van neurotransmitters zoals dopamine en serotonine. Een verlaagde ijzerstatus verhoogt de ontstekingsgevoeligheid.

“80% van de wereldbevolking heeft een ijzertekort en 30% heeft bloedarmoede.”

Desondanks kan er door ontoereikende voeding of veel bloedverlies, gemakkelijk een (licht) tekort kan ontstaan. Volgens de WHO heeft maar liefst 80% van de totale bevolking een licht ijzertekort. Dit komt onder meer door ontoereikende voeding, veel bloedverlies, “ijzerrovers” en ontstekingen. Plantaardig ijzer wordt moeilijk opgenomen. Ook de PH waarde is daarbij van invloed. Het feit dat ijzer een pro-oxidant is bemoeilijkt verder de opname wanneer er een tekort aan antioxidanten is.

Verschillende soorten ijzer

 • Heemijzer, ook wel ferro-ijzer, tweewaardig ijzer of dierlijk ijzer genoemd (Fe2+)
 • Non-heemijzer, ook wel ferri-ijzer, driewaardig of plantaardig ijzer genoemd (Fe3+)

Heemijzer wordt beter opgenomen dan non-heemijzer. Vitamine C kan de opname van plantaardig ijzer verhogen. Ook de vitaminen A, B2, B12 en foliumzuur bevorderen een gezond hemoglobine gehalte. Vitamine D en magnesium lijken ook van invloed te zijn. Volgens de World Health Organization heeft 80% van de bevolking een licht ijzertekort ofwel verlaagde ijzerwaardes, 30% heeft daadwerkelijk bloedarmoede door ijzertekort. De meeste ijzersupplementen bestaan uit ijzerzouten zoals fumaraat en sulfaat. Deze geven vaak ook duizeligheidverstoorde darmflora en een metaalsmaak in de mond komen voor. Er zijn ook mildere vormen zoals bisglycinaat die deze bijwerkingen meestal niet hebben. Nano ijzer is elementair, d.w.z. niet gebonden aan een andere stof. Het heeft voor zover bekend geen nadelige eigenschappen én het wordt veel sneller opgenomen. Ook heb je er minder van nodig voor hetzelfde effect. De effectieve dosis van nano ijzer ligt rond de 0,8 mg.

Wat is bloedarmoede?

Bloedarmoede is de letterlijke vertaling van de medische term anemie (armoede van het bloed). Er is sprake van bloedarmoede ofwel anemie als er te weinig rode bloedcellen zijn, of als de rode bloedcellen niet goed werken. Bij anemie is er dus geen sprake van te weinig bloed maar van een onvoldoende kwaliteit van het bloed. Anemie kan o.m. leiden tot ernstige vermoeidheid en een gevoel van zwakte, duizeligheid, het gevoel flauw te vallen, hartkloppingen, overmatig transpireren, hoofdpijn en oorsuizen, haaruitval, bleekheid en koude ledematen. In alle rode bloedcellen zit hemoglobine. Hemoglobine is een ijzer bevattend eiwit dat de organen van zuurstof voorziet. Hemoglobine vult voor 1/3 deel de rode bloedcellen. Ieder hemoglobine-eiwit bestaat uit 4 eiwitketens die elk een ijzerion bevatten. (Een ion is een atoom dat een elektron mist waardoor het actief werkt.) D.m.v. het ijzerion kan het zich hechten aan zuurstof (O2) en koolstofdioxide (CO2). Zo kan hemoglobine door transport van de rode bloedcellen zuurstof opnemen in de longen en afgeven aan het bloed en de organen. Daar neemt het vervolgens koolstofdioxide op, wat weer wordt afgegeven aan de longen waar het uitgeademd wordt. In de spieren (dus ook het hart) zit myoglobine, een stof die verwant is aan hemoglobine en de zuurstofvoorraad in de spieren op peil houdt. Myoglobine bevat één ijzerion. In elke rode bloedcel bevinden zich circa 270 miljoen hemoglobinemoleculen, die elk 4 ijzerionen nodig hebben. IJzer is dus van groot belang voor het goed kunnen functioneren van hemoglobine, en tevens van myoglobine. Het totale gehalte aan ijzer in het lichaam is circa 4 gram.

Waardoor ontstaat bloedarmoede?

De belangrijkste en meeste voorkomende oorzaken zijn: verhoogd bloedverlies en/of een tekort aan ijzer. Verhoogd bloedverlies kan het gevolg zijn van chronische ontstekingen of chronisch of acuut bloedverlies. Een ernstig ongeval, operatie, bevalling of hevige menstruatie is duidelijk zichtbaar. Maar ook (inwendige) aambeien, worminfecties, de helicobacter pylorie, gastritis of tumoren in het maag-darmkanaal kunnen leiden tot anemie. Hierbij lekken steeds kleine beetjes bloed in de ontlasting, soms zelfs onopgemerkt. Een tekort aan ijzer verhoogt ook de ontstekingsgevoeligheid van het lichaam. Een dieet dat arm is aan ijzer of een tekort aan vitaminen die de opname van ijzer beïnvloeden, zoals vitamine B12, kunnen ook anemie in de hand werken. IJzerrijke voeding bestaat uit o.m. rood vlees, vis en gevogelte.  Andere, minder goed opneembare bronnen zijn bonen, gedroogd fruit, graanproducten en bladgroenten. Vooral bij plantaardige bronnen is het nuttig vitamine C te nemen ter bevordering van de opname van ijzer. Vitamine B2 is nodig om het ijzer op te nemen in de hemoglobine. Een Brits onderzoek liet zien dat 90% van de tienermeisjes met bloedarmoede een tekort aan vitamine B2 had. Vitamine A helpt bij de mobilisatie van in weefsels opgeslagen ijzer. In een studie onder 554 personen met een verlaagd vitamine D-gehalte (< 75 nm/l) bleek 49% van de proefpersonen ook een te laag HB gehalte te hebben. Hoe dit zich tot elkaar verhoudt is nog onduidelijk, maar het resultaat is wel opvallend. Mogelijk speelt magnesium een rol dat zowel bij de opname van vitamine D als ijzer betrokken is. Een verstoorde darmflora of coeliakie kan in de weg staan van een goede opname van ijzer en andere voedingsstoffen. Ook hierdoor kan bloedarmoede optreden. Bovenstaande vormen van anemie worden ook wel ijzergebreksanemie genoemd. Bloedwaardes meten Een anemie juist aantonen is niet eenvoudig. Daarom wordt bij het meten van bloedwaardes naar verschillende dingen gekeken, zoals: Hb-gehalte, serumferritine-waardes (SeFe), ferritine-spiegels en CMV. Er wordt van uitgegaan dat het lichaam ongeveer 4 gram ijzer nodig heeft. Daarvan zit het grootste gedeelte in de hemoglobine. Hb-gehalte. Bij de man is het hemoglobinegehalte (hb) gemiddeld 10 mmol/l (16g/100 ml) en bij de vrouw 8,5 mmol/l (13,5 g/100 ml). Bij lagere waardes is meestal sprake van een ijzergebreksanemie. Mean corpuscular volume of MCV staat voor het gemiddeld volume van de erytrocyten ofwel rode bloedcellen, in het bloed. Bij een verlaagd Hb-gehalte met rode bloedcellen van normale grootte is sprake van een normocytaire anemie, meestal duidend op beginnende ijzergebreksanemie. Bij verkleinde rode bloedcellen, microcytaire anemie, met een verlaagd Hb-gehalte is er meestal sprake van een gevorderde ijzergebreksanemie. Ferritine is een eiwit dat zorgt voor de binding van ijzer bij de opslag in de lever en het beenmerg. Er is altijd een kleine hoeveelheid ferritine in het bloed aanwezig als reservevoorraad ijzer. Bloedarmoede ontstaat wanneer er bijna geen ferritine meer over is. Bij lage ferritinewaardes kan sprake zijn van ijzergebreksanemie. Een ferritinespiegel van tussen de 20 en 250 microgram per liter (μg/L) bij mannen en tussen 20 en 100 μg/L bij vrouwen wordt als normaal beschouwd. Voor de diagnostiek van de ijzergebreksanemie zullen naast ferritine daarom ook hemoglobine, ijzer, MCV, transferrine (het eiwit dat ijzer transporteert) en de status van de vitaminen B2, B12 en foliumzuur bepaald moeten worden. En wellicht de vitamine D- status.

IJzer in de voeding

IJzer komt in de voeding vooral voor in rood vlees, vis en gevogelte. Een andere, minder goed opneembare vorm van ijzer wordt aangetroffen in onder andere bonen, gedroogd fruit, graanproducten en groene bladgroenten. Gojibessen bevatten ook veel ijzer en daarnaast de vitaminen C, B2, B12, foliumzuur (B11) en antioxidanten. Een mooi totaalpakket voor een goede opname van ijzer.  

Wat zijn risicogroepen voor een ijzertekort?

In onze westerse maatschappij hebben de volgende bevolkingsgroepen een verhoogd risico: kinderen, menstruerende, zwangere en lacterende vrouwen, sporters, ouderen, mensen met spijsverteringsproblemen en mensen met een vegetarisch of veganistisch dieet. Kinderen In perioden van groei en ontwikkeling is er een verhoogde behoefte aan ijzer. Een ijzertekort bij kinderen komt veel vaker voor dan je denkt. Dit kan klachten geven als:

 • Vermoeidheid
 • Lusteloosheid
 • Bleekheid
 • Kouwelijkheid
 • Verminderde ontstekingen.
 • Gevoeligheid voor ontstekingen. Voor meer informatie over ijzer voor kinderen, klik hier.

Vrouwen

Tijdens de menstruatie verliezen vrouwen ijzer. De hoeveelheid hangt af van de mate waarin bloed verloren wordt. Hierdoor ligt een ijzertekort op de loer. Meisjes in de puberteit zijn extra kwetsbaar, omdat zij ook nog groeien. Vrouwen na de overgang hebben beduidend minder kans op een tekort. Vrouwen die zwanger zijn en borstvoeding geven Vanaf het tweede trimester van de zwangerschap bestaat er een verhoogde behoefte aan ijzer, omdat een zwangere vrouw circa 2 liter meer bloed produceert. Ook is er extra ijzer nodig voor de aanmaak van de placenta en voor een goede ontwikkeling van het zenuwstelsel van het ongeboren kind. Vrouwen verliezen in verschillende mate bloed tijdens de bevalling, maar ook een miskraam of curettage kan veel bloedverlies geven. Moedermelk heeft als basis het bloed van de moeder. Als een vrouw borstvoeding geeft, wordt het aanwezige ijzer eerst beschikbaar gesteld aan de baby. Voor meer informatie over nano ijzer tijdens en na de zwangerschap, klik hier.https://www.nanomineralen.nl/lekker-in-je-vel-tijdens-de-zwangerschap-en-daarna/  

Sporters

Sporters in het algemeen en duursporters in het bijzonder gebruiken veel zuurstof om suikers en eiwitten in de spieren te verbranden, wat de benodigde energie oplevert. Hierdoor wordt meer ijzer verbruikt en ligt de behoefte hoger. Daarnaast gaat er ijzer verloren via zweet en urine.  

Vegetariërs en veganisten

Mensen met een plantaardig voedingspatroon lopen meer risico op een ijzertekort. Een dagelijks vitamine C-supplement is aan te raden, omdat de gehaltes aan vitamine C in groenten en fruit veel lager zijn dan wordt aangenomen.  

Mensen met maag- en darmklachten

IJzer uit voeding en het overgrote deel van bestaande ijzersupplementen, hebben een goede werking van de maag en gezond slijmvlies in de darmen nodig om opgenomen te kunnen worden in het lichaam. Hier ontbreekt het bij veel mensen aan. Denk aan leakygut-syndroom, prikkelbare darm, maagzweer, mensen die maagzuurremmers slikken, glutenintolerantie en coeliakie, de ziekte van Crohn en andere chronische darmaandoeningen. Maar ook als gevolg van acute infecties en andere chronische aandoeningen ontstaat vaak een tekort.  

Ouderen

Ouderen zijn minder goed in staat ijzer op te nemen uit de voeding. Dit komt vooral door een verminderde maag- en darmfunctie en het frequent slikken van maagzuurremmers. Bepaalde medicijnen (vooral NSAID’s) veroorzaken dagelijks bloedverlies via de ontlasting en kunnen dus een tekort geven. Gevolgen van ijzergebrek kunnen zijn:

 • Spierzwakte
 • Duizeligheid
 • Verhoogde neiging tot vallen
 • Cognitieve stoornissen
 • Verhoogde kans op degeneratieve hersenaandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer

Het toedienen van een hoog gedoseerd ijzersupplement kan bij ouderen leiden tot een ijzerstapeling in de lever. Nano ijzer is vele malen lager gedoseerd en is dus een veilig alternatief.

Het verschil tussen nano ijzer en andere  ijzersupplementen

Nano ijzer bevat alleen ijzer, in elementaire vorm welteverstaan. Elementair betekent simpelweg dat het ijzer niet gebonden is aan een andere stof. Gebonden ijzervormen zijn ijzersulfaat, ijzerfumaraat en ijzergluconaat. IJzersulfaat is de goedkoopste vorm van ijzer en wordt erg slecht opgenomen door de darmen. IJzerfumaraat gaat iets beter, maar de opname is nog steeds niet optimaal. De bekende staalpillen kunnen beide vormen bevatten. Hier kleven echter grote nadelen aan, die bijna iedere gebruiker zal herkennen. Denk aan misselijkheid, zwarte ontlasting en verstopping. Het ijzer dat niet wordt opgenomen en dus in de darmen achterblijft, zorgt daar voor allerlei vervelende klachten! Daarnaast tast het achtergebleven ijzer de goede darmbacteriën aan, waardoor je darmflora uit balans raakt, wat voor een scala aan gezondheidsproblemen kan zorgen. En de candidagist is dol op ijzer. Deze voedt zich hiermee en kan dus allerlei candidaklachten geven. IJzergluconaat staat bekend als een beter opneembare vorm. De bestaande vloeibare ijzers bevatten ijzerfumaraat en ijzergluconaat. Bijwerkingen zijn minder dan met staalpillen, maar komen zeker nog voor.

Geen bijwerkingen van nano ijzer

Doordat nano ijzer elementair is, hoeft het bij juist gebruik niet door maag en darmen heen. Het wordt direct opgenomen in de mond, waar het pijlsnel de bloedbaan en de cellen in kan. De ultrakleine ijzerdeeltjes hebben een biologische beschikbaarheid van 100%, waardoor je er veel minder van nodig hebt. Geen vervelende bijwerkingen dus en geen kans op stapeling!

Nano ijzer werkt supersnel

vaak voelen vrouwen na enkele dagen al een groot verschil. Artsen staan soms echt versteld van de snelle stijging van de ijzerwaarden. Omdat nano ijzer zo snel werkt, kun je het ook voor korte tijd innemen, in tegenstelling tot de andere vloeibare supplementen die minimaal 4 weken gebruikt moeten worden. Vermoeidheidsklachten, duizeligheid en concentratieklachten als gevolg van een ijzertekort worden dus veel sneller opgelost zonder vervelende bijwerkingen. Verloskundigen zetten nano ijzer effectief in bij zwangere en pas bevallen vrouwen die veel bloed hebben verloren, en na een miskraam of curettage. Nano ijzer bevat geen enkele hulpstof. Het bestaat alleen uit zuiver water en minuscuul kleine en pure ijzerdeeltjes. Vloeibare ijzerpreparaten kunnen conserveermiddelen, zoals kaliumsorbaat bevatten (kan onder andere astma, netelroos, neusverkoudheid en darmstoornissen veroorzaken). Ook kunnen deze preparaten gluten bevatten.  

Gebruiksadvies

Wij raden aan om nano ijzer buiten de maaltijden om te nemen. IJzer uit voeding en supplementen bindt zich namelijk gemakkelijk aan stoffen in koffie, thee (zwart, groen, rooibos), granen en zuivel (looizuur, fytinezuur en calcium). Hierdoor kan ook een tekort ontstaan of een supplement niet aanslaan. Vitamine C bevordert de opname van ijzer, evenals vitamine B12, foliumzuur, vitamine A en vitamine B2. Nano ijzer wordt al in het slijmvlies van de mond opgenomen, waardoor de kans op binding met andere voedingsstoffen veel kleiner wordt, maar nog steeds aanwezig is als de inname van ijzer tijdens of vlak voor/na de maaltijd is.

Volwassenen

30 ml (3 eetlepels) per dag. Buiten de maaltijden om nemen, in een schone mond. 1 minuut in de mond houden, alvorens door te slikken. Bij hevige vermoeidheid door ijzertekort (ijzergebreksanemie), zware menstruaties, of bloedverlies door een ongeluk of operatie, mag de dosis tijdelijk verhoogd worden tot 60 of 90 ml per dag.

Onderhoudsdosering: 15 ml per dag.

Baby's & kinderen

 0-2 jaar:      5 ml per dag (1 theelepel).

2-6 jaar:       10-20 ml per dag (1 a 2 eetlepel).

6-12 jaar:     20-30 ml per dag (2 a 3 eetlepel).

Vrouwen en zwangere/lacterende vrouwen

Bij een tekort: 30-60 ml per dag (3 tot 6 eetlepels), verdeeld over 2 tot 3 momenten op de dag, buiten de maaltijden om. Bij 60 ml per dag zal het tekort sneller opgeheven worden.

Onderhoudsdosering (preventief): 15 ml per dag.

Let bij aanschaf van nano ijzer op:

 • Deeltjesgrootte, liefst onder 10nm.
 • Sterkte, bij voorkeur 25ppm.
 • Vraag naar het zetapotentieel, dit zegt iets over de kracht en stabiliteit. Het moet ten minste 40 mv zijn.
 • Verpakkingsmateriaal, bij voorkeur donkerviolet glas, dit conserveert het best.
 • Het moet vrijwel geur- , kleur- en smaakloos zijn.
 • Geproduceerd met zuiver water.
 • Vorm van de deeltjes, indien bekend. Bij voorkeur rond/cirkelvormig.

Geraadpleegde bronnen:

hematologienederland.nl bloedcellen.nl bloedarmoede.eu bloedcellen.nl natuurdietisten.nllibrary.wur.nl natuurdietisten.nl hematologienederland.nl prezi.com hematologiegroningen.nl mlds.nl ntvg.nlwikipedia.org nemokennislink.nl 1) Studie: Enterobactin: An archetype for microbial iron transport, Kenneth N. Raymond, Emily A. Dertz and Sanggoo S. Kim. PNAS 2003 April, 100 (7) 3584-3588 2) Studie: iron nanoparticles’ effectiveness for new antianemic preparations development Liudmyla RIEZNICHENKO1, Andrii DOROSHENKO2, Tamara GRUZINA1, Svitlana DYBKOVA1, Zhanna POLOVA2, Zoya ULBERG1, Ivan CHEK MAN1,2. 3) Dr. C.ThB.M. van Deursen en dr. M. van Gelder. IJzersuppletie bij anemie: minder is beter! NTVH, oktober 2017 (jaargang 14).