Platina bij EMF straling

Door Kay

Nano platina tegen schadelijke effecten van straling (EMF)
Straling van telefoons, laptops, zendmasten, magnetrons, etc. hebben een onnatuurlijke frequentie die de natuur (dieren, bomen en planten) en het menselijk lichaam als verstorend ervaren. Deze onnatuurlijke frequenties harmoniseren niet met ons eigen energieveld. Hierdoor worden celprocessen verstoord en weefsels aangetast. Het lichaam ervaart een vorm van stress, die elektrostress wordt genoemd. De symptomen komen deels overeen met die van andere vormen van stress, namelijk:
• Hoofdpijn
• Vermoeidheid
• Slapeloosheid
• Concentratieproblemen
• Depressie
• Angst.

Maar ook huiduitslag, steken en de sensatie van geprikt worden door naalden kunnen tekenen zijn van elektrostress.

Over de ernst en exacte effecten van straling bestaat wetenschappelijke onenigheid. De telecomindustrie, overheden en toonaangevende instanties zien geen aanleiding tot beschermende maatregelen. Vele artsen, professoren en wetenschappers waarschuwingen ons echter voor ernstige aantasting van onze gezondheid.

Een paar bekende effecten van EMF (elektromagnetische frequenties) zijn in de context van nano platina het noemen waard:

DNA breuken
EMF kan in het DNA breuken veroorzaken, waardoor o.a. celdelingen worden verstoord. Dit kan leiden tot kanker.

Energievoorziening van de cellen
Het membraan van mitochondriën kan zijn zeeffunctie verliezen door blootstelling aan EMF, waardoor ionen ongehinderd kunnen in- en uitstromen. Dit leidt tot abnormale celdelingen en de vorming van reactieve zuurstofverbindingen (ROS), die de cel vergiftigen. Uiteindelijk kan dit kanker of andere ziekten als chronische vermoeidheid en de ziekte van Alzheimer veroorzaken.

Nano platina kan helpen om de schade van straling te beperken.
Nano platina beschermt tegen de afbraak van hersencellen en verbetert de werking van zenuwcellen. Het beschermt ook tegen het doordringen van gifstoffen in de cel, doordat het de afbraak van collageen type IV tegengaat. Collageen type IV helpt ook bij het herstel van cellen en weefsels. Op deze manier beschermt nano platina dus tegen de schadelijke inwerking van straling op cellen en helpt platina de cellen om te herstellen.
Daarnaast kan platina de verstoring van de hersengolven terug in balans helpen brengen.
Zie voor meer info…

Delen