Van Sint Maarten tot Maria Lichtmis: van het donker naar het licht

Deze tijd van het jaar is van oorsprong bedoeld om naar binnen te keren, los te laten wat we niet mee willen nemen het nieuwe jaar in, ons innerlijk licht te vinden zodat we dit in de wereld kunnen brengen.

Het innerlijk lichtfeest

Deze tijd, die je het innerlijk lichtfeest kunt noemen, omschrijft een veel grotere boog dan de ons bekende Kersttijd. Het begint op 11 november (Sint-Maarten) en duurt 12 weken lang. In de adventstijd groeit alles naar het hoogtepunt toe dat wij met Kerstavond en Eerste Kerstdag op 25 december bereiken. Dan beginnen ook de 12 Heilige Nachten die op 6 januari op Drie Koningen eindigen. Het innerlijke lichtfeest eindigt met Maria Lichtmis op 2 februari, als de aardekracht weer ontwaakt om zich met het nieuwe ritme te verbinden.

Deze grotere boog hebben wij uit het oog verloren en we kunnen de samenhang amper nog herkennen. Gelukkig is er steeds meer belangstelling voor de verbinding met de natuurlijke cycli van de aarde en met het goddelijke in ons. En ook voor de feesten en rituelen die van oudsher in deze tijd plaatsvonden.

De oogstperiode

Het begint bij de oogst die wij ook dit jaar weer ontvangen hebben. Het is de bedoeling dat we onze oogst bewerken en houdbaar maken, zodat wij ons kunnen voeden totdat de aarde, na haar welverdiende rustperiode, weer zover is om ons opnieuw van voedsel te voorzien.

Houdbaar maken is erg belangrijk maar dat houdt wel in dat wij onze oogst herkennen. Wij moeten leren hoe ermee om te gaan. Wat is onze oogst precies, welk deel heeft welke functie en hoe kunnen wij dat bewerken en gebruiken?

Bewerken betekent trouwens ook dat wij van verschillende delen beter afscheid kunnen nemen, als ze voor een positieve ontwikkeling niet meer voedzaam zijn. Hieraan zijn keuzes verbonden, keuzes die wij zelfstandig dienen te maken. Als wij niet kiezen, kiest altijd iemand anders voor ons. Door onze bewuste keuzes laten wij de hemel zien dat wij zelfstandig zijn en in vrijheid kunnen handelen.

Het Yulefeest

Lang voor het Christendom zijn intrede deed, vierden de oude Germanen in deze landstreken het Yulefeest. Dit was voor hen één van de belangrijkste, langste en grootste feesten. Het begon met Midwinter op 21 december, de kortste dag en de langste nacht. Vanaf 21 december blijft de zon drie dagen stilstaan en daalt niet verder. Daarna begint ze weer aan de hemel te stijgen en worden de dagen langer.

Op de derde dag na Midwinter vieren wij op 24 december de Kerstnacht. Tussen 25 december (Kerst) en 6 januari (Drie Koningen) zijn de 12 Heilige Nachten waarin wij iedere nacht een droom ontvangen met betrekking tot een maand van het nieuwe jaar.

12 openbaringen in de 12 Heilige Nachten

De overlevering van de oorspronkelijke natuurvolkeren afkomstig van deze plek op aarde leert ons dat de sluier tussen hemel en aarde tijdens deze nachten op z’n dunst is. Dromen zijn in deze periode helderder, hebben een voorspellend karakter en worden beter onthouden, als je er bewust mee bezig bent tenminste.

Vroeger werd deze periode de tijd of de ruimte ‘tussen de jaren in’ genoemd. Er zijn namelijk van oudsher twee manieren om met de tijd te leven. Het volgen van de zon die langs de tekens van de dierenriem trekt, dat de zogeheten zonnekalender geworden is en ongeveer 365 dagen beslaat, is de gangbare manier. Oude natuurvolkeren zoals de Maya’s en de Germanen volgden echter de loop van de maan langs de tekens van de dierenriem. Deze maankalender duurde 353 dagen. Het verschil tussen beide nachten is 12 dagen en 13 nachten. Nadat deze bijzondere tijd eeuwenlang vergeten was, herontdekte Rudolf Steiner de 12 Heilige Nachten.

In de eerste nacht ontvangen wij een droom die ons laat zien wat in januari tot ontplooiing wil komen. In de tweede nacht ontvangen wij een droom over februari, in de derde nacht wat in maart de blauwdruk is enzovoort. Elke nacht gedurende deze 12 Heilige Nachten ontvangen wij een openbaring vanuit de hemel die zich geheel naar het plan van de Heilige ‘Ordening’ op aarde zal ontvouwen.

Dit is het hemelse voedsel voor het nieuwe jaar. Het nieuwe ritme waarmee wij in overeenstemming met het kosmische plan op aarde werken. Ik wil graag iedereen op het hart drukken je dromen gedurende deze tijd op te schrijven.

De nieuw ontvlamde kaars

De tijd voor Kerst is een tijd van bezinning, een tijd van naar binnen keren en ons herinneren waar wij vandaan komen. Pas als wij onze wortels herkennen, zien wij de grotere samenhang. Dit is de tijd waarin wij beslissingen nemen over onze richting van het volgende jaar. En daarmee stemmen wij ons wezen af op het Lichtfeest, op het hoogtepunt met Kerst, als een nieuwe kaars in onze levensboom aangestoken wordt. De nieuwe lichtgeboorte, de nieuwe wereld die in ons mensen reeds aanwezig is!

Wij zijn dragers van het Licht

Wij zijn dragers van het licht en mogen doelbewust het nieuwe jaar ingaan, zoals de Drie Koningen dat hebben gedaan. De wijzen, de ingewijden, de zieners en de astrologen die door de dimensies heen konden kijken en de ziel als een ster konden waarnemen. Zij die de Christusster konden zien en hem zijn gevolgd.

Op 6 januari viert men het einde van het Yulefeest wanneer ook de 12 heilige nachten eindigen. Daarnaast vieren we de geboorte van de Eon. Eon is de Gnostische uitdrukking van engelen, met Michael als opperheer en met Christus aan het hoofd van de Eonen. Het is ook de dag van de drie geschenken: wierook dat de geest krachtig maakt, mirre voor de zelfbeheersing en ons zenuwstelsel en goud voor de vervolmaking.

De verlossing uit de duisternis

Deze periode van het jaar laat ons zien dat er altijd momenten zullen zijn waarop we het moeilijk hebben, waarin wij innerlijk de nacht ervaren, de duisternis in onszelf. En dan, op het donkerste moment, vindt de lichtgeboorte in ons plaats, die je kunt zien als het ontluikende Christusbewustzijn. Het is een jaarfeest maar ook een tijd waarin we kunnen transformeren.

Deze manier van verlossing uit de duisternis kunnen wij alleen in het tegenwoordige moment, in het HIER en NU beleven. En de openbaringen die wij in de 12 Heiligen Nachten ontvangen zullen ons helpen dit te herkennen.

Ontvlam je innerlijk licht en breng het in de wereld!

Wil je ook het gesprek bekijken/luisteren met Terah dat gaat over astrologie en wat de sterren ons vertellen over 2023? Klik hier.

Geschreven door Heidrun Ernst-Herberth en bewerkt door Terah Afke