Vitamine B12, bekend als dé vitamine die je moet suppleren als je vegetariër bent. Voor wie kinderen opvoedt zonder vlees (en andere dierlijke producten) in hun voedingspatroon, is het geven van een vitamine B12-supplement inderdaad noodzakelijk.

Echter, uit de praktijk van diverse therapeuten, waar wij online over lazen of uit persoonlijke contacten, blijkt dat hele gevoelige kinderen, ook wel hoogsensitieve kinderen genoemd, een verhoogde behoefte hebben aan vitamine B12. Hoe dat precies zit en welke ervaringen en kennis we opdeden, delen we in deze blog.

Wat doet vitamine B12 in het lichaam?

Allereerst is het belangrijk om helder te hebben wat vitamine B12 voor functies heeft, zodat je je bewust bent van het belang voor je kind. Eigenlijk is B12, samen met partners folaat (de natuurlijke vorm van foliumzuur) en vitamine B6, essentieel voor ieder groeiproces in het lichaam. Zo zijn B12 en folaat bijvoorbeeld betrokken bij de vorming van DNA en RNA, ons erfelijk materiaal. Geen geringe taak. Vitamine B12 en folaat zijn ook nodig om rode en witte bloedcellen aan te maken. Ze zorgen er voor dat ijzer vervoerd kan worden naar de cellen. Een laag hemoglobinegehalte kan wijzen op een tekort aan beide vitaminen. Vermoeidheids- en concentratieproblemen zijn daarvan het gevolg (1). Daarnaast is vitamine B12, samen met folaat en B6, noodzakelijk voor een goed werkend zenuwstelsel. Omdat hoogsensitieve kinderen een extra gevoelig zenuwstelsel hebben, is het niet zo gek dat deze kinderen meer B12 nodig hebben.

Er zijn experts die pleiten dat B12, net als foliumzuur, standaard geadviseerd gaat worden tijdens de zwangerschap (wij hopen dat in de reguliere medische wereld ook overgegaan zal gaan worden op het adviseren van de natuurlijk vorm van foliumzuur, folaat). Het blijkt namelijk dat een lage vitamine B12-status, net als een tekort aan foliumzuur, een neuraalbuisdefect kan veroorzaken (zoals een hazenlip of een open ruggetje). Ook is uit onderzoek gebleken dat een tekort aan vitamine B12 in verband wordt gebracht met onvruchtbaarheid en miskramen (1). Een tekort bij de moeder tijdens de zwangerschap kan er voor zorgen dat het kind aan het leven begint met een tekort. Bij alleengeboren tweelingen, een fenomeen dat veel meer voorkomt dan we voorheen wisten (naar schatting 1 op 8-10 kinderen is een alleengeboren tweeling), wordt ook vaker een B12-tekort gesignaleerd (6).

Wat voor klachten ontwikkelt je kind bij een tekort?

Therapeut Rineke van den Berg van Sundancer heeft veel ervaring met het behandelen van gevoelige kinderen en ziet in haar praktijk de volgende symptomen die verband houden met een B12-tekort:

· Vermoeid uit school komen en met tegenzin naar school gaan.

· Moeizaam contact maken met andere kinderen.

· Liever alleen zijn.

· Spraakachterstand of andere spraakproblemen (bijvoorbeeld stotteren).

· Slechte leerprestaties door concentratieverlies.

· Taalachterstand.

· Het ontbreken van voldoende spierkracht. Daardoor gaat sporten vaak ook niet goed.

· Gebrekkige motorische vaardigheden.

· Een bleke huid tot grauw aan toe.

· Bleek tandvlees, het ontbreken van de roze kleur.

· Trek in vlees of vleeswaren hebben.

· Pessimisme; nergens zin in hebben.

· Moe wakker worden na een goede nachtrust.

· Spanningshoofdpijn (2).

Dit zijn algemene symptomen die uiteraard niet exclusief bij een B12-tekort horen. Als je echter een paar van deze symptomen terugziet bij je kind en je kind is gevoelig, dan zou het een tekort kunnen hebben. Zeker als het ook nog weinig vlees (en andere dierlijke producten) eet.

Meten is weten

Meten is weten, daar zijn wij voorstander van. Waar en hoe je iets laat meten, maakt echter een wereld van verschil. Laat je namelijk de bloedwaarde van vitamine B12 via de huisarts bepalen, dan komt daar lang niet altijd een tekort uit. De onderwaarde van wat als tekort wordt gezien, is altijd veel lager dan wat in de orthomoleculaire geneeskunde als acceptabel wordt beschouwd (de orthomoleculaire geneeskunde is gespecialiseerd in het inzetten van vitamines en mineralen om ziektes te genezen en te voorkomen). Daarnaast zegt een bloedwaarde niets over voldoende aanwezigheid in de lichaamscellen zelf. Tenslotte houdt de reguliere geneeskunde geen rekening met individuele verschillen in behoefte.

Als je wilt, kun je natuurlijk een bloedtest laten doen, het geeft toch een indicatie. De arts Hans Reijnen, gespecialiseerd in B12 en het behandelen van tekorten, komt op veel hogere bloedwaardes van B12 uit voor kinderen dan wat regulier wordt aangehouden. Kinderen worden geboren met een serum B12- niveau van ongeveer 2000 pg/ml, wat gedurende het leven geleidelijk afneemt. Voor kinderen is een B12-bloedwaarde tussen 1000 en 2000 pg/ml ideaal (3).

En daarnaast kun je het ook gewoon uitproberen. Bij B12 is nog geen toxiciteit waargenomen, waardoor het veilig is om hoge doseringen te geven. B12 is niet vetoplosbaar, een teveel wordt aan de urine afgegeven. Bij verbetering van de klachten weet je dat er sprake was van een tekort. Je kunt ook een test laten doen die signalen van het lichaam als graadmeter gebruikt. Denk aan (kinesiologische) spiertesten. Rineke van Sundancer gebruikt de VAS polsdiagnostiek, een methode afkomstig van de Chinese acupunctuur. Het mooie is dat je met zulke testen ook kunt bepalen hoeveel een kind nodig heeft en wanneer de dosering veranderd kan worden.

Twee ervaringsverhalen

Mijn zoon van vier jaar begon zo’n twee jaar geleden te stotteren en dit werd langzaam maar zeker heviger. Toen ik er dit jaar achter kwam dat spraakstoornissen zoals stotteren ook verband kunnen houden met een B12-tekort, ben ik het direct gaan suppleren. Hij heeft nog nooit in z’n leven vlees gegeten, dus er viel een kwartje bij mij. Naast de B12-suppletie zijn we ook met hem naar een logopedist gegaan. De stijgende lijn van het stotteren is helemaal omgekeerd. Hij laat nu nog een enkele keer een lichte stotter horen. Ik adviseer al 15 jaar mensen over voeding en gezondheid en het belang van extra vitaminen en mineralen, dus heb me wel even achter de oren gekrabd hoe ik deze heb kunnen missen. Maar vooral ben ik dankbaar dat we mijn zoon konden helpen om zich makkelijker uit te drukken en steviger in zijn schoenen te staan.

Rineke van Sundancer vertelde dat een moeder met haar zoon van acht jaar op consult kwam. Het testen ging vrij moeizaam, het jongetje zag er bleek en uitgeput uit en hing bij zijn moeder op schoot. Hij vertelde dat iedereen op school door hem heen liep en dat hij weggeduwd werd bij het spelen. Vaak werd hij gepest door andere jongens die hem uitscholden voor mietje en meisje.
De lessen waren moeilijk voor hem, graag keek hij naar buiten, naar de lucht en de wolken. Uit de VAS-test van Rineke bleek dit jongetje een groot tekort te hebben aan vitamine B12.
Moeder wilde hier direct mee starten. Nog voor ze de deur uit waren, vroeg de jongen al om een dosering B12. Na enkele weken belde de moeder op met de mededeling dat het veel beter met haar zoon ging. Wat zeer opmerkelijk was dat de meester belde of haar zoon bijles had gehad…of therapie volgde om zich beter te kunnen concentreren. Hij werd ook niet meer gepest. Niet omdat hij terug ging vechten, maar omdat hij meer in zijn kracht stond en dat ook uitstraalde.

Meer weten over voedingsstoffen bij (hoogsensitieve kinderen)?

In dit artikel over magnesium bij kinderen kun je lezen dat ook een tekort aan magnesium veelvuldig bij (gevoelige) kinderen voorkomt. Een tekort aan magnesium kan resulteren in een waslijst aan veel- en minder voorkomende klachten bij je kind. Belangrijk dus om hier kennis van te nemen. Pas dan kun je handelen. In de brochure ‘Kinderen van nu’ kun je nog veel meer kennis opdoen over wat kinderen van deze tijd nodig hebben om te floreren.

Meer weten over gerelateerde onderwerpen? Lees dan ook:
Hoog sensitiviteit. Hype of hoopvol. Vloek of zegen – Nano Mineralen
Nano magnesium bij kinderen: een gouden greep!
De ontwikkeling van kinderen naar volwassenheid – Nano Mineralen

1) https://stichtingb12tekort.nl/vitamine-b12/vitamine-b12-en-ijzer-foliumzuur-en-vitamine-b6/

2) Calik M et al.: The association between serum vitamin B12 deficiency and tension-type headache in Turkish children; Neurological Science 39(6):1009-1014, 2018

3) https://hhhpraktijk.nl/node/143

4) https://www.sundancer.nl/ik-ben-zo-moe-mam/

5) https://marreiki.wordpress.com/2013/02/28/hsp-en-vitamine-b12/

6) https://www.alleengeborentweelingen.nl/vitamine-b12-insufficientie/

Geschreven door Terah Afke Beek